Coöperatieve boerderij

Nieuwe oproep:

Coöperatie Tuinderij/Boerderij Eijsden-Margraten op zoek naar boer(in)

Boeren en burgers gezocht voor coöperatieve boerderij in het Heuvelland           

In ons Heuvelland liggen verschillende zogenaamde Cittaslow gemeenten.
Dat betekent aandacht voor alles in, op en boven onze glooiende bodem.
De biodiversiteit en natuur in onze regio staan onder druk. 

“Anders boeren” kan daarin verlichting brengen. Als meer burgers en boeren zich realiseren wat zij zelf kunnen bijdragen als als consument  en producent, kan er veel worden teruggewonnen. Gezond voedsel van eigen bodem, geproduceerd met respect voor plant en dier en milieu, spreekt dat je aan? 

Er wordt gewerkt aan een vorm van een coöperatieve boerderij. Het gaat om een echte boerderij. Jaarlijks zullen de coöperatieleden (burgers) in overleg met de boer (de vakman/vrouw)  een productieplan opstellen. Daarna draagt de boer de  verantwoordelijkheid voor de fysieke uitvoering, hij is de baas op het land. De coöperatieleden nemen de financiële zaken voor hun rekening en helpen bij tal van zaken zoals onder andere de uitgifte van de producten. De boer is verzekerd van een vast inkomen, de coöperatieleden van hun groente en eventuele andere producten, en plezier.
Het moet een pilot worden in het Heuvelland. We willen laten zien hoe een boer op een klein kringloopbedrijf op een verantwoorde wijze een goed inkomen kan verdienen. Zo willen we de sociale band tussen boer en consument versterken.

Wilt u, of wil jij daarbij willen helpen?  

Groene vingers zijn natuurlijk welkom maar ook mensen die niet niet met de voeten in de aarde willen staan. Er zullen ook mensen nodig zijn; vrijwilligers die verstand hebben van besturen, financiën, techniek, secretariaat; kortom, van alles wat niet direct met het buitengebeuren te maken heeft. Het is geen utopie en er zijn al paden gevonden die kunnen helpen bij het vinden van land en pand. Ook geïnteresseerde boeren zijn natuurlijk van harte welkom!

Belangstelling? Mail ons: korteketenzekerweten@gmail.com

A

A

A