Rob Debey

Geboren en getogen in Margraten. Na studie verpleegkunde en rechten langjarige ervaring in patiëntenzorg- en ziekenhuis-management. Betrokken bij de start van de Faculteit Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven in 2003 en tot augustus 2020 directeur en lid van het faculteitsbestuur. Het burgerparticipatie initiatief van de Gemeente Eijsden-Margraten over gezond lekker en lokaal voedsel wekte mijn interesse als aanstaande pensionado vanwege de bijdrage die werkgroepen in dit thema kunnen hebben in het stimuleren van lokale/regionale voedselsystemen, nieuwe duurzame groente, fruit en veeteelt, behoud van overzichtelijk agrarische ondernemingen met een lagere belasting van het milieu in dit mooie landschap.

A

A

A