Luc van den Boorn

Vanuit mijn functie strategie en beleid bij de gemeente Eijsden-Margraten draag ik mijn steentje bij aan de ontwikkeling van duurzaam Eijsden-Margraten binnen de thema’s Plattelands- en Vrijetijdseconomie in de verbinding met Landschap en Fruitteelt, Lifestyle en Cittaslow (streven naar Kwaliteit van leven, wonen, werken en recreëren voor onze inwoners en bezoekers). Belangrijk thema hierin is voor ons Korte Ketenontwikkeling. Ik ben voor KKZW het 1e aanspreekpunt binnen de gemeente. Ik probeer o.a. vanuit mijn netwerk ondersteuning te bieden bij de lovenswaardige inzet voor Korte Ketenontwikkeling in en rond Eijsden-Margraten.

A

A

A