Judith Eijkel-Koorn

Geboren in Amsterdam maar getogen in het plassengebied van Utrecht. Sinds 2015 woon ik met Gert Eijkel in Zuid-Limburg. Ik ben in korte tijd echt thuis geraakt in het Limburgse. Ik ben gaan houden van de taal en de cultuur en vooral ook van de natuur. Gedrag dat aansluit bij de New Green Deal is van belang om het karakter van onze regio te beschermen.

Na mijn VWO volgde ik mijn hart en werd schooljuf. Ik heb een lange ervaring als leerkracht binnen en buiten de school aan jonge en oudere leerlingen in tal van leergebieden en zelfs in sport. Ik heb betaald en onbetaald les gegeven.
Ik wil mijn passie voor taal graag gebruiken als instrument om mensen ervan te overtuigen dat we de wereld allemaal beter kunnen maken al is het maar een heel klein beetje. Passief toekijken brengt nooit de gewenste verandering.
De oproep in 2019 om te helpen nadenken over anders consumeren en produceren van voedsel appelleerde aan onze zorgen over de ontwikkelingen. Ik wil graag bijdragen aan en eerlijker en gezondere voedselproductie.

A

A

A