Gert Eijkel

Geboren en getogen in Heiloo (NH). Geschoold als chemicus en 33 jaar als onderzoeker/data-analist werkzaam geweest bij een natuurkundig onderzoeksinstituut in Amsterdam totdat onze onderzoeksgroep in 2015 werd overgenomen door de Universiteit van Maastricht. Zo na wat omzwervingen in Zuid-Limburg geland in Eckelrade. In het betoverende landschap realiseerde ik mij ook snel dat al veel verloren is gegaan de afgelopen decennia, door ruilverkaveling, schaalvergroting en het verdwijnen van hagen en andere (kleine) landschapselementen. Ook het gangbare landgebruik heeft gezorgd voor verschraling van bodem, flora en fauna. In vergelijking met mijn oude woonplaats is het hier nog steeds een oase van rust en natuur, maar het kan (en moet) veel beter. De uitnodiging om mee te denken over hoe we beter met onze wereld kunnen omgaan door veel meer lokaal voedsel te gebruiken (dus minder voedselkilometervervuiling) heb ik direct aangenomen. Ik werk van harte mee om te zorgen dat de toekomst groener, lokaler en circulairder wordt.

A

A

A