De coöperatie is óók op zoek naar leden!

De coöperatie tuinderij/boerderij is in oprichting. We zijn op zoek naar leden die met ons samen de coöperatie willen gaan vorm geven. Gewoon aanmelden kan ook! Hoe meer leden we als coöperatie hebben des te aantrekkelijker het voor een potentiële boer(in) is om met ons in zee te gaan.

Bovendien hebben we nog veel ruimte voor andere functies in het bestuur van de coöperatie.

Interesse? Neem dan contact op met jdeheer66@gmail.com of korteketenzekerweten@gmail.com

De flyer:

De Flyer:

A

A

A